Klima Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

  • Klima cihazları kullanma kılavuzlarına uygun şekilde kullanılmalı, kılavuzlarda belirtilen talimatlara uyulmalıdır.
  • Bakım ve temizlik talimatlarına uyulmalıdır.
  • Son kullanıcı tarafından filtre temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.
  • Filtre temizliği kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.
  • Klima cihazından kesintisiz faydalanmak için periyodik olarak bakım yaptırılmalıdır.
  • Klima cihazlarının bakım işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
  • Uygun set sıcaklığı belirlenmeli, dış ortam ve iç ortam arasındaki fark fazla olmamalıdır.
  • Özellikle soğutma amaçlı çalıştırmada üflenen havanın direkt insan vücuduna gelmeyecek şekilde kanat ayarları yapılmalıdır.
 
 
&
&
&