Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. (“METR” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına ve verilerinizi şeffaf ve meşru bir şekilde işlemeye önem veriyoruz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimizi, Veri Sahibi İlgili Kişi olarak haklarınızı ve METR olarak yükümlülüklerimizi açıklayan bu Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

METR olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz.

I. Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

İletişim Formlarını Doldurmanız Halinde:

Kişisel verileriniz, internet sitemizde yer alan iletişim formlarını doldurmanız suretiyle elektronik ortamda otomatik, kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır.

İletişim formları kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Adınız ve soyadınız, il ve ilçe bilgisi, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, iletişim bilgileriniz.

Diğer Bilgiler: İletişim formu kapsamında yazmış olduğunuz mesajınız kapsamında tarafınızca iletilen keşif, soru/talep, görüş/öneri, teşekkür ve şikayet bilgileri, talebinizin ilgili olduğu ürün grubu (yalnızca https://klima.mitsubishielectric.com.tr/ internet sitesi üzerinden).

Keşfetteam Hizmeti Almanız Halinde:

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları veya telefon görüşmeleri yapılması, fiziki/elektronik ortamda bilgi/belge alışverişi suretiyle ya da üzerinden otomatik, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Keşfetteam süreçleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Adınız ve soyadınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.

Diğer Bilgiler: Keşfetteam süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan keşif talep bilgisi, ürün montajının yapılacağı mekanın fotoğrafları, adres ve adresinize ilişkin koordinat bilgisi, keşif yapılan mekanın fiziksel bilgileri, keşif sürecinde alınan notlar, memnuniyet anketlerine katılımınız durumunda bu kapsamda tarafınızca iletilen görüş, öneri, talep ve şikayet bilgileri.

II.  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

İletişim Formlarını Doldurmanız Halinde:

İletişim formları kapsamında kişisel verileriniz, iletişim formunda bize ilettiğiniz talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçilmesi ve geri dönüşlerin yapılması,  talebinize ilişkin iş faaliyetlerimizin gerek Şirketimiz içerisinde gerekse bayilerimiz ve servislerimiz nezdinde planlanması, ilgili hizmetin verilebilmesi, talebinize ilişkin konu hakkında detaylı bilgilerin aktarılabilmesi, görüş ve önerilerinizin alınması, talep ve şikayetlerin takibi ile bunlara ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yürütülmesi  amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Kanun md. 5’te yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Ticari elektronik iletişimler kapsamında size özel ürün ve hizmetlerimizden, fırsatlarımızdan ve kampanyalarımızdan haberdar olma amacıyla iletişime geçmemize izin verirseniz, kişisel verileriniz ayrıca söz konusu iletişimlerin yapılabilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu durumda kişisel verileriniz “açık rızanızın bulunması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

Keşfetteam Hizmeti Almanız Halinde:

Keşfetteam süreçleri kapsamında kişisel verileriniz, Keşfetteam uygulaması aracılığıyla en doğru analizi yaparak, beklentilerinizi ve mekanınızın ihtiyacını karşılayacak en uygun klimayı seçmenizde size yol gösterilmesi, ürün satışı öncesi montaj için en uygun alanların belirlenmesi ve ürünler hakkında bilgi verilmesi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerimizin tanıtılması, fiyat tekliflerinin iletilmesi suretiyle size en uygun ürünlerin bulunmasına yardımcı olunması ve müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Kanun md. 5’te yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile kişisel veri işlemenin Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz,  Keşfetteam hizmeti talep etmeniz halinde, Keşfetteam hizmetinin verilebilmesi, iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, hak ediş süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla hizmeti gerçekleştirecek bayilerimiz ve satış noktalarımız ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, üçüncü kişilerden ürün ve hizmet tedariği kapsamında (örneğin çağrı merkezi hizmeti alınması) destek alınması ve iş sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla iş ortakları ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz talep halinde, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

IV. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve silinmesini de talep etme hakları dahil, kişisel verilerinize ilişkin Kanun madde 11’de yer alan haklarınızı kullanabilmek için için tr.mitsubishielectric.com adresinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurarak  Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775, Ümraniye - İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresini kullarak kvkk@tr.mee.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgilere tr.mitsubishielectric.com internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

 
 
&
&
&